sanoplasma RIFETECH

Sanoplasma 2 a HRV biofeedback

5 - 10 dní
Kód: 117
Značka: RIFETECH
150 000 Kč
Kategorie: Terapie

Sanoplasma 2 má z hlediska intenzity účinného elektrického pole výrazný náskok před technologiemi podobného typu, což dokazuje zpráva o komparativním měření generátorů plazmatu z VUT Brno.

Sanoplasma byla vyvinuta na základě mnohaleté praxe v několika poradenských centrech na území ČR a SK. Výraznou tváří našeho týmu je bioložka RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D., také úzce spolupracujeme s odborníky z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT Brno. Při vývoji Sanoplasmy 2 se nám podařilo propojit několik jedinečných terapeutických funkcí v rámci jediného přístroje.

HRV biofeedback (Heart Rate Variability)

Sanoplasma 2 umožňuje testování bioelektromagnetické interakce pomocí HRV biofeedbacku (Heart Rate Variability), tzn. odezev autonomního nervového systému projevujících se změnami srdečního rytmu. Pomocí detekce zpětné vazby organizmu na konkrétní frekvence lze individuálně přizpůsobit terapeutický signál, což v praxi umožňuje kompenzaci více patologických procesů současně. Například, pokud pacient trpí úzkostmi, migrénou a alergiemi, prostřednictvím biofeedbacku vytvoříme protokol přizpůsobený na řešení všech těchto problémů v rámci jediné terapeutické kůry.

 

Proč k aplikaci EM polí používáme plazmatický emitor?

Plasma je ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu.
 
Aby byl ionizovaný plyn považován za plazma, musí vykazovat kolektivní chování, tzn. schopnost kolektivně reagovat na elektrická a magnetická pole a zároveň je svým pohybem i vytvářet. Druhou základní vlastností je kvazineutralita. Jedná se o přibližnou rovnost koncentrací kladně nabitých iontů a záporně nabitých elektronů. Plazma obsahuje volné elektrické náboje, a proto je elektricky vodivé. Z tohoto důvodu se jedná o ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu. Plazmatická trubice emituje pulzní elektrická a magnetická spektra sahající až k terahertzovým frekvencím projevujícím se červenou barvou plazmatu a tyto frekvence šíří rovnoměrně všemi směry.
 

Funkční charakteristiky a technické parametry

Sanoplasma 2 je originální z hlediska zapojení i celé řady funkčních charakteristik
 
sklo plasma2
1 μHz - 900 kHz
5000 hodin
1000 V/m

 

Funkční charakteristiky:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • možnost nastavení frekvencí až na 5 desetinných míst (frekvence v rozsahu 1 Hz až 600 Hz, vyšší frekvence nastavitelné na 2 desetinná místa)
 • nahrání neomezeného množství nových dávek (pevné frekvence i pásma)
 • nastavitelný rozkmit s volitelnou rychlostí
 • tvorba frekvenčních pásem s libovolnou rychlostí a posunem již od 0,01 Hz
 • databáze obsahující 6000 celosvětově ověřených terapeutických setů
 • testování pásem i pevných frekvencí včetně přednastavené databáze pomocí funkce HRV biofeedback

 

 

Technické parametry:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • příkon (při 250 kHz): cca 40W
 • třída ochrany: 1
 • připojení: třívodičové (připojovací elektrický kabel musí mít ochranný zeleno – žlutý elektrický vodič. Tento vodič je nutný pro správnou funkci přístroje)
 • průběh signálu: obdélníkový, kladné impulzy
 • střída signálu (výkon): 20-99%
 • frekvenční zdvih: 10 mHz (normální), 10 μHz (ultra nízké frekvence)
 • chyba frekvence: ±5×10-6
 • frekvenční stabilita: ±1×10-6
 • amplituda: 10 mVp-p~20 Vp-p
 • rozlišení amplitudy: 10 mVp-p
 • stabilita amplitudy: ±0.5%
 • chyba amplitudy: ±1%+10 mV (frekvence 1 KHz, 20 Vp-p)
 • typ konektoru: USB
Zpět do obchodu